Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Ochrana osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) dle Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Provozovatel e-shopu: TYVAP s.r.o.

Sídlo: Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem 

IČ: 28846281

DIČ: CZ28846281

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30627

 

Subjekt údajů - každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj

Osobní údaje - informace získané od subjektu údajů při uzavírání kupní smlouvy nebo registraci v internetovém obchodě: jméno, příjmení, titul, kontaktní/ doručovací adresa, e-mailové a telefonní spojení, DIČ, IČ, platební údaje

Správce - TYVAP s.r.o., Týnišťská 941, 503 46, Třebechovice pod Orebem

 

TYVAP s.r.o. provozovatel e-shopu (dále jen správce) uchovává a zpracovává osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění). Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

 

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje poskytnuté subjektem údajů, zejména při uzavírání kupní smlouvy nebo registraci v internetovém obchodě.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Nezbytné je pouze poskytnutí takových osobních údajů, aby mohla být řádně poskytnuta konkrétní služba. Dobrovolné poskytnutí některých osobních údajů přispívá k usnadnění vzájemné komunikace a zefektivnění poskytovaných služeb.

 

Základní účely zpracování osobních údajů

  1. Plnění smlouvy a poskytování služeb
  2. Účetní a daňové účely
  3. Zajištění dopravy zboží
  4. Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb
  5. Vedení zákaznické evidence 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

 

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

 

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

 

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

 

Správce se zavazuje osobní údaje subjektu údajů neposkytnou jiným třetím objektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

 

V případě, že se subjekt údajů domnívá nebo zjistí, že správce nebo jeho smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn požadovat správce nebo jeho smluvního partnera o vysvětlení, a popř. odstranění takto vzniklého stavu.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zaškrtnutím souhlasu s těmito podmínkami a následným odesláním formuláře v posledním kroku v košíku Vaší objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu příjímáte.

 

Tento souhlas udělujete dobrovolně a jste si vědom toho, že ho můžete kdykoliv odvolat.

 

Zároveň berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání souhlasu může mít za následek to, že některé dodávky či služby nebude možné nabídnout.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies